Zaproszenie do uczestnictwa w tworzeniu programu współpracy gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

0
54

W związku z przygotowaniem projektu programu współpracy gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Urząd Gminy Nowa Sucha zaprasza przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do włączenia się w przygotowanie programu.

Punktem wyjścia prowadzonych prac jest program współpracy gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017.

Wszelkie propozycje, sugestie i uwagi proszę przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: anna.grzelak@nowasucha.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A w terminie do 20 października 2016 roku.

http://www.nowasucha.pl/