Zapytanie ofertowe na „Usuwanie azbestu na terenie gminy Rybno w 2018 roku”

0
46

ZAPYTANIE OFERTOWE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 14.06.2018 r.

 

Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno zaprasza do złożenia oferty na: „Usuwanie azbestu na terenie gminy Rybno w 2018 roku”

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 – Wykaz
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie 
Załącznik Nr 4 – RODO
Wzór umowy