Zarząd Oklahomy odrzuca pierwszą w Ameryce szkołę religijną finansowaną przez podatników

11 kwietnia (Reuters) – Rada szkolna w Oklahomie we wtorek jednogłośnie odrzuciła wniosek Kościoła katolickiego o utworzenie pierwszej religijnej szkoły czarterowej finansowanej przez podatników w Stanach Zjednoczonych, robiąc pierwszy krok w kierunku długiej batalii prawnej sprawdzającej ideę rozdział kościoła i państwa. .

Organizatorzy rzymskokatoliccy zaproponowali utworzenie katolickiej wirtualnej szkoły św. Izydora z Sewilli, która oferowałaby edukację online od przedszkola do szkoły średniej początkowo 500 uczniom, a ostatecznie 1500.

Ogólnostanowa rada wirtualnych szkół czarterowych Oklahomy, która przegląda aplikacje dla szkół czarterowych działających w stanie, odrzuciła wniosek w głosowaniu 5-0.

Przewodniczący Rady Robert Franklin powiedział w rozmowie telefonicznej przed spotkaniem, że nie było niczym niezwykłym odrzucenie wniosku szkoły w pierwszym głosowaniu, ale później go zatwierdzić. Republikańscy urzędnicy państwowi wyznaczyli również pięciu członków komitetu.

Podczas wtorkowego spotkania Franklin i inni członkowie zarządu podkreślali, że nie głosują nad konstytucyjnością takiej szkoły, ale nad tym, czy wniosek spełnia standardy zarządu.

Szkoły czarterowe to szkoły finansowane ze środków publicznych, niezależnie zarządzane, utworzone na mocy statutu wydanego przez władze lokalne lub krajowe.

Kościół ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na uwagi zarządu, które obejmują konflikty z proponowanym programem nauczania specjalnego i administracją szkoły. Po złożeniu nowego wniosku zarząd przeprowadza kolejne głosowanie.

Każda bitwa prawna może sprawdzić zakres „klauzuli ustanowienia” pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która ogranicza urzędnikom państwowym wspieranie jakiejkolwiek określonej religii lub promowanie osób niereligijnych.

Konserwatywna większość 6-3 przyjęła szersze spojrzenie na prawa religijne, w tym dwa orzeczenia z 2020 r. dotyczące szkół w Maine i Montanie.

Jego organizatorzy powiedzieli, że w ciągu pierwszych pięciu lat będzie to kosztować podatników z Oklahomy 25,7 miliona dolarów. Pomysł wyszedł od katolickiej archidiecezji Oklahoma City. Szkoła prawnicza na Uniwersytecie Notre Dame, katolicka instytucja w stanie Indiana, pomogła w złożeniu wniosku.

READ  Japońska agencja kosmiczna twierdzi, że lądowanie na Księżycu zostało nieoczekiwanie przyspieszone i rozbiło się

Bret Farley, dyrektor wykonawczy Katolickiej Konferencji w Oklahomie, powiedział, że St. Isidore ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzin wiejskich, które chcą katolickiej edukacji, ale nie mieszkają w pobliżu żadnych szkół fizycznych.

Farley, który reprezentuje Kościół w kwestiach porządku publicznego, powiedział, że jest optymistą, że ostatnie orzeczenia Sądu Najwyższego pozwolą sędziom ostatecznie zezwolić na katolickie szkoły czarterowe finansowane ze środków publicznych.

Przewodniczący zarządu Franklin powiedział, że rodzice, nauczyciele i kilka grup reprezentujących edukację publiczną skontaktowało się z nim, aby powiedzieć, że są oburzeni i sprzeciwiają się aplikacji arcybiskupa.

Krytycy propozycji martwią się konsekwencjami dopuszczenia szkół religijnych finansowanych przez podatników.

„Amerykanie muszą się obudzić i uświadomić sobie, że religijni ekstremiści przychodzą do naszych szkół publicznych” – powiedziała Rachel Lazer, przewodnicząca grupy rzeczników Americans United for Separation of Church and State.

To, w jaki sposób szkoła równoważy federalne i stanowe przepisy dotyczące niedyskryminacji, które zabraniają dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, pozostaje kwestią otwartą. Celem szkoły w jej aplikacji jest zatrudnianie edukatorów, którzy żyją zgodnie z doktryną Kościoła katolickiego, który uważa homoseksualizm za grzech według Konferencji Episkopatu USA.

Farley powiedział, że nie może odpowiedzieć na pytania dotyczące hipotetycznych przypadków, takich jak zatrudnienie nauczyciela homoseksualisty lub przyjęcie homoseksualnego ucznia, ale wyraził przekonanie, że szkoła może „działać w ramach ochrony zapewnionej nam przez przepisy stanowe, przepisy federalne i precedens”.

„Ta idea rozdziału kościoła od państwa jest niekonstytucyjna, nie ma jej nigdzie w tekście konstytucji” – powiedział Farley.

Lazer nie zgodził się z tym i powiedział, że jego organizacja będzie walczyć z Kościołem katolickim przeciwko św. Izydorowi i innym szkołom religijnym finansowanym ze środków publicznych w każdym sądzie.

„Atak na szkoły publiczne w Oklahomie ma na celu przekształcenie szkół publicznych w szkoły religijne” – powiedział Lazer.

READ  „Najstarsza i kompletna” mumia odkryta w Egipcie | Aktualności

Reportaż Brada Brooksa z Lubbock w Teksasie; Dodatkowe raporty Johna Kruzela w Waszyngtonie; Montaż autorstwa Donny Bryson, Jonathana Otisa i Howarda Kollera

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *