Zarzuty dla byłego wicestarosty

0
163

Radnemu Rady Powiatu w Sochaczewie, byłemu wicestaroście Prokuratura Okręgowa w Płocku w czerwcu br. postawiła cztery zarzuty. Sprawa dotyczy okresu od czerwca do lipca 2013 roku, kiedy to w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizowany był projekt „Czas na samodzielność” – współfinansowany ze środków EFS oraz Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Sprawa dotyczy nadużycia prawa przez radnego Janusza C., który miał ponoć nakłonić ówczesną panią dyrektor placówki PCPR do zawarcia niekorzystnej umowy zlecenia. Rzekomo, zajęcia realizowane w ramach programu „Czas na samodzielność” prowadzone były przez osobę do tego nieuprawnioną, inną niż wskazana w umowie i w mniejszym wymiarze. Osoby uczestniczące w tym procederze prawdopodobnie miały podzielić się pieniędzmi uzyskanymi z tak sporządzonej umowy.

Sprawa jest jednym z wątków śledztwa prowadzonego od 2014 roku, dotyczącego braku nadzoru nad Domem Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. – Sytuacja ta pokazuje, że prokuratura pracuje, zbiera wciąż materiał dowodowy, są przesłuchiwane kolejne osoby, a niektórym z nich stawiane są zarzuty. Zależy mi, by sprawa związana z nieprawidłowościami w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie została wyjaśniona i osoby winne tej sytuacji ukarane – mówi Jolanta Gonta, starosta sochaczewski. – Niestety, w znacznym stopniu uderza i odbija się to na wizerunku obecnego Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. W moim odczuciu właściwym zachowaniem byłoby, aby pan Janusz C. nie czekając aż do dnia zakończenia sprawy zrzekł się mandatu radnego już dziś. Bowiem dalsze jego pozostanie w składzie Rady Powiatu bije w całą Radę i zdecydowanie umniejsza jej prestiżowi jako instytucji olbrzymiego zaufania społecznego – dodaje Jolanta Gonta.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie