Zasady funkcjonowania sochaczewskiego rynku śmieci

0
25

Od stycznia nieco zmienią się zasady funkcjonowania sochaczewskiego rynku śmieciowego. Nowe będą stawki opłat zatwierdzone przez radnych na listopadowej sesji i zamiast raz na kwartał, za śmieci płacić będziemy co dwa miesiące. Umowa z operatorem, konsorcjum firm Remondis&Zebra została zawarta na okres listopad 2015 – czerwiec 2016.

 • Od stycznia do czerwca 2016 roku za śmieci segregowane płacimy 12,80 zł od osoby miesięcznie, a za zmieszane 22 zł.
 • Ratusz utrzymuje dwa systemy zniżek w opłacie śmieciowej z których mogą korzystać posiadacze Sochaczewskiej Karty Rodziny oraz Sochaczewskiej Karty Seniora 75+. Duże rodziny oraz osoby w wieku powyżej 75 lat, które mają Karty, segregują odpady i bez opóźnienia płacą za śmieci, zachowują prawo do 50 procentowej zniżki. W przypadku tych dwóch grup opłata wynosi tylko 6,40 zł/osoby/miesięcznie.
 • Zmienia się częstotliwość wnoszenia opłat za śmieci. Dotychczas właściciele domów prywatnych przelewali pieniądze na przypisane im konto cztery razy w roku – do 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia. W 2016 roku płacić będziemy co dwa miesiące – do 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października i 15 grudnia. Ratusz nie wysyła wezwań, nie przypomina pisemnie o zbliżającej się dacie. Warto te daty zapisać gdzieś w widocznym miejscu, by potem nie płacić odsetek za nieterminowość.
 • Za mieszkańców bloków i kamienic opłaty regulują zarządcy nieruchomości i w nowym roku to się nie zmieni.
 • Właściciele domów, zarządcy wspólnot i spółdzielnie mieszkaniowe – wszyscy otrzymają w grudniu pisemną informację o zmianie stawek.
 • Nie zmieniają się numery kont bankowych, na które dotychczas przelewane były wpłaty. Od niemal dwóch lat takie indywidulane konta posiadają wspólnoty, spółdzielnie, każdy właściciel prywatnego domu. Jeśli ktoś zagubił numer swego konta, w każdej chwili może te dane uzyskać w ratuszu, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
 • Nie trzeba składać nowej deklaracji śmieciowej, ani jej korekty, jeśli nie zmieniła się liczba osób zamieszkujących pod jednym dachem. Deklarację składamy wtedy, gdy wprowadzamy się do nowego domu, przeprowadzamy do naszego miasta i chcemy, by firma dostarczyła na posesję pojemniki na odpadu. Deklarację składamy także wtedy, gdy zmieniamy nazwisko. Gdy kupujemy mieszkanie w bloku, o liczbie zamieszkujących lokal osobach należy powiadomić zarządcę, a ten dokona w ratuszu korekty deklaracji zbiorczej, obejmującej wszystkich mieszkańców budynku.
 • Korektę deklaracji należy złożyć, gdy od kolejnego miesiąca chcemy zacząć segregować odpady (będzie taniej), lub na odwrót, gdy do jednego pojemnika zaczynamy wrzucać wszystkie produkowane w domy śmieci – papier, resztki jedzenia, szkło, butelki po napojach.
 • Między styczniem a czerwcem ratusz przeprowadzi wspólnie z operatorem rynku śmieciowego trzy zbiórki odpadów zielonych tj. skoszonej trawy, liści, zebranych z działki gałęzi. Przypomnijmy, że nie wolno palić odpadów zielonych. Należy je zebrać do worka i wystawić przed dom w dniu określonym w harmonogramie. Odpady te trafią do kompostowania.
 • Nie wrzucamy do zwykłych koszy foteli, lekarstw, opon, ram okiennych i innych tego typu śmieci. Wiosną 2016 roku odbędzie się na terenie miasta zbiórka odpadów zalegających w naszych piwnicach i na strychach – mebli, uszkodzonych telewizorów itp. Jak zawsze niepotrzebne rzeczy wystawimy przed domy lub na wyznaczone w dzielnicach parkingi i place.
 • Poza tą akcją wszystkie odpady problemowe – liście, trawę, gruz z remontu mieszkania, baterie, stare dywany, meble, sprzęt RTV i AGD, zasilane bateriami zabawki, uszkodzone suszarki do włosów, resztki farb, opony, akumulatory – można bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt działa od wtorku do soboty na terenie Chemitexu w Chodakowie (baza firmy ZEBRA). Czynny jest w godzinach 9.00 – 17.00.
 • Oddając śmieci do PSZOK trzeba pokazać dowód osobisty oraz poświadczenie wniesienia opłaty za odbiór odpadów, by operator mógł sprawdzić, czy płacimy za śmieci. Jeśli tak, odpady problemowe pracownik Punktu odbierze za darmo.

Urząd Miasta Sochaczew