Zawisza powróci na zamek 18 sierpnia

0
50

W sobotę 18 sierpnia w godzinach 16.30 – 21.30 na Wzgórzu Zamkowym Stowarzyszenie „Nasz Zamek” zorganizuje ósmą edycję pikniku „Zawisza Czarny Nad Bzurą – Sochaczewskie Spotkania z Historią”. Głównym celem imprezy jest popularyzacja historii Sochaczewa z okresu Księstwa Mazowieckiego. Nasza organizacja tę misję realizuje m.in. poprzez tworzenie wartościowych atrakcji wokół sochaczewskiego zamku. Tym samym staramy się wzbogacać ofertę Szlaku Książąt Mazowieckich, na którym Sochaczew zajmuje istotne miejsce. Przypomnijmy, że dzięki imprezie kultywujemy wydarzenie z 15 lipca 1414 r., kiedy to w Sochaczewie Zawisza Czarny z Garbowa wypowiedział w imieniu króla Polski wojnę Zakonowi Krzyżackiemu. Konflikt ten z czasem zyskał miano Wojny Głodowej.  

W tym roku postanowiliśmy rozbudować część fabularną imprezy. Będzie to ponownie możliwe dzięki współpracy z Danielem Sukniewiczem, pomysłodawcą Szlaku Książąt Mazowieckich. W ramach tych działań na pikniku po raz kolejny pojawi się władający w 1414 r. ziemią sochaczewską książę mazowiecki Siemowit IV wraz z księżną Aleksandrą. Tym razem o dodatkowe postacie wzbogaci się również dwór książęcy. Dzięki temu po raz pierwszy w trakcie imprezy zaprezentowane zostaną pokazy tańców dawnych, ale również pojawi się dworska intryga. Na inaugurację o 16.45 książęca para wraz z mazowieckim rycerstwem i dworem powita na zamku Zawiszę Czarnego, który przybędzie tu na czele oddziału rycerzy królewskich. Wydarzenie rozpocznie interesującą fabułę pełną teatralnych dialogów i scen, dla których tłem będzie turniej rycerski zorganizowany na cześć czcigodnego Zawiszy. O laur zwycięzcy walczyć w nim będą rycerze mazowieccy z królewskimi gośćmi. Oprócz tego zaaranżowanych zostanie wiele klimatycznych atrakcji. Najmłodsi wezmą udział w Mobilnej Grze „Szlak Rycerski – śladami młodego Zawiszy”, którą zakończy wręczenie zamkowej nagrody. Dla nieco starszych w zamkowej fosie odbędą się gry i zabawy plebejskie z nagrodami, podczas których śmiałkowie ścigać się będą w Nartach Bolka lub wezmą udział w Pojedynku z Saracenem. Jak co roku tchniemy również trochę dawnego ducha w zamkowe pokoje, gdzie prezentowane będą rycerskie opowieści o uzbrojeniu, różnorodne pokazy rzemieślnicze, a także serwowane tradycyjne jadło. Zwyczajowo na Przygródku, podle dawnego mostu zamkowego, przejażdżki konne zorganizuje Stajnia Daisy. Tam też dzięki Arenie Walk „RagnarOK!” śmiałkowie po raz pierwszy będą mogli wcielić się samodzielnie w wojownika i walczyć jak dawniej. Dodatkowo na stoisku Stowarzyszenia „Nasz Zamek”, zlokalizowanym na dziedzińcu warowni, będzie możliwość wybicia sobie pamiątkowej monety, a także nabycia materiałów promocyjnych oraz publikacji książkowych związanych z historią Sochaczewa i ziemi sochaczewskiej. Dodatkowo zaprezentujemy również wystawę plakatu z wszystkich naszych rycerskich imprez, z których pierwszą organizowaliśmy w trakcie Dni Sochaczewa już w 2007 r. Po zakończeniu turnieju około 19.45 wszyscy przemieścimy się na Plac Kościuszki, gdzie podobnie jak 604 lata temu Zawisza wypowie wojnę Zakonowi Krzyżackiemu. Następnie po powrocie na zamek odbędzie się grupowa rycerska potyczka w blasku pochodni, po której imprezę sfinalizujemy ogniskiem z kiełbaskami, wsłuchując się w „Opowieści zamkowe”.

Zapraszamy na ponowne spotkanie z Zawiszą Czarnym na sochaczewskim zamku!

Łukasz Popowski
Prezes Stowarzyszenia „Nasz Zamek”

Fot. Małgorzata Kazur

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie dofinansowane w otwartym konkursie ofert dotyczącym realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Sochaczew z zakresu „Programu współpracy Miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi”.

Zawisza Czarny Nad Bzurą – VIII Sochaczewskie Spotkania z Historią

Sobota 18.08.2018 r.

Wzgórze Zamkowe w Sochaczewie 16.30 – 21.30

– Uroczyste powitanie Zawiszy Czarnego na zamku przez księcia Siemowita IV i księżną Aleksandrę.
– Tańce dawne i elementy życia dworskiego na Książęcym Mazowszu.
– Wypowiedzenie wojny Zakonowi Krzyżackiemu przez Zawiszę Czarnego na Placu Kościuszki.
– Turniej Rycerski na cześć Zawiszy Czarnego.
– Bicie pamiątkowej monety.
– Opowieści o uzbrojeniu.
– Pokazy rzemieślnicze.
– Gry i zabawy plebejskie z nagrodami w zamkowej fosie.
– Mobilna Gra dla najmłodszych z nagrodami „Szlak Rycerski – śladami młodego Zawiszy”.
– Ognisko z kiełbaskami.
– Przejażdżki konne.
– Arena Walk „RagnarOK!”

W przyszłym tygodniu na naszej stronie internetowej: naszzamek.pl podany zostanie pełny program tegorocznego „Zawiszy…”.