Zawód dla Ciebie – Technik handlowiec w Iwaszkiewiczu

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza zamierza w roku szkolnym 2020/2021 wznowić kształcenie w technikum handlowym.

 Technik handlowiec to prestiżowy, nowoczesny, atrakcyjny i aktualnie najbardziej poszukiwany zawód na rynku pracy. Handlowcy na co dzień organizują prace w zakresie sprzedaży i obsługi klientów, prowadzą działania reklamowe, negocjacyjne i marketingowe, organizują i prowadzą działalność handlową, zarządzają firmą handlową.  Przedstawiciel handlowy znajduje zatrudnienie praktycznie w każdej branży. Jego praca kojarzy się ze służbowym laptopem, samochodem i nienormowanym czasem pracy. Należy jednak pamiętać, że to praca, wymagająca odpowiednich predyspozycji i zaangażowania. Przedstawiciel handlowy musi pozyskiwać nowych klientów dla przedsiębiorstwa, w którym pracuje. Do jego obowiązków należy ponadto zawieranie umów, obsługa klienta czy utrzymywanie kontaktów z obecnymi klientami. Na jego barkach spoczywa m.in. budowanie wizerunku firmy, czyli to, jak będzie postrzegana przez klientów, społeczeństwo czy konkurencję.

 Technik handlowiec powinien znać zagadnienia dotyczące:

v  sporządzania i zawierania umów kupna-sprzedaży,

v  przygotowywania ofert handlowych,

v  prowadzenia negocjacji z dostawcami, klientami,

v  organizowania przepływu towarów lub realizacji usługi,

v  kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży pod względem ilościowym, jakościowym, cenowym, a także zabezpieczania go przed uszkodzeniem, dbania o odpowiednie opakowania i jego oznakowanie,

v  dokonywania inwentaryzacji towarów,

v  opracowywania strategii sprzedażowej,

v  przygotowywania raportów sprzedażowych,

v  monitorowania stanu magazynów,

v  współpracy z działem marketingu i reklamy.

 

Aby osiągać założone cele technik handlowiec musi znać doskonale wszelkie techniki sprzedażowe i negocjacyjne, Handlowcy mają do czynienia z klientami. W związku z tym muszą posiadać nie tylko odpowiednią wiedzę, ale też nienaganną kulturę osobistą, aparycję, zdolności negocjacji.

Nauka w technikum trwa 5 lat. W programie nauczania znajdują się przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne z zakresu: marketingu, sprzedaży towarów, sprzedaży internetowej, towaroznawstwa organizacji pracy hurtowni, pracowni handlu, rachunkowości handlowej, języka angielskiego w handlu, obsługi kas fiskalnych i nowoczesnych programów magazynowo-sprzedażowych firmy InsERT.

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym – język obcy

 

Edukacja kończy się maturą oraz uzyskaniem tytułu technika handlowca po zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji:

 

v  HAN.01. Prowadzenie sprzedaży(Egzamin pod koniec II semestru klasy trzeciej)

v  HAN.02. Prowadzenie działań handlowych. (Egzamin pod koniec I semestru klasy piątej).

 

Egzamin zawodowy jest dla ucznia obowiązkowy. Nie przystąpienie do egzaminu oznaczać będzie brak promocji do klasy programowo wyższej. Uczeń, który w technikum uzyska kwalifikacje zawodowe będzie z kolei korzystał z preferencji na maturze – nie musi zdawać przedmiotu dodatkowego.

 

Ośmiotygodniowa praktyka zawodowa podzielona na 2 części organizowana jest przez szkołę w atrakcyjnych firmach na terenie Warszawy, Sochaczewa i okolic. Oprócz praktyk zawodowych w technikum handlowym młodzież będzie miała możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia zawodowego poprzez udział w innowacji pedagogicznej  „MŁODZIEŻOWE MINI PRZEDSIĘBIORSTWO”. Celem tej innowacji jest przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Uczniowie – wspólnicy mini przedsiębiorstwa  szukają pomysłu na produkt bądź usługę, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają swoje produkty bądź usługi oraz prowadzą dokumentację finansową swojej firmy.

 

Po ukończeniu szkoły i zdobyciu zawodu technik handlowiec można znaleźć zatrudnienie w działach handlowych firm, instytucjach promocji, reklamy i marketingu, jako przedstawiciel handlowy, merchandiser, menedżer produktu, doradca klienta, pracownik działu marketingu, działu obsługi klienta, pracownik agencji reklamowej lub prowadzić własną firmę handlową. Można również dalej kształcić się: w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych na kierunkach handel i marketing, ekonomia, zarządzanie itp. lub realizować własną ścieżkę kariery zawodowej w wybranej specjalności.

 

Serdecznie zapraszamy do nauki w zawodzie technik handlowiec w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie w roku szkolnym 2020/2021.