Zawód dla Ciebie – Technik reklamy w Iwaszkiewiczu

Technik reklamy to zawód dla osób kreatywnych, pełnych pasji, otwartych na nowe doświadczenia, posiadających rozwinięty zmysł estetyczny oraz nieszablonowe myślenie. Technik reklamy to człowiek wielu talentów, którego interesuje grafika komputerowa, fotografia, film, rysunek, nowe trendy w komunikacji marketingowej,  a także posiada zdolności analityczne.

Nauka w Technikum Reklamy trwa 5 lat i kończy się maturą. W programie nauczania są przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe z zakresu kreacji w reklamie, podstaw reklamy, tworzenia przekazu reklamowego, technik reklamy, grafiki i fotografii reklamowej oraz projektowania i realizacji kampanii reklamowej, a także język angielski w reklamie.

Uczeń Technikum reklamy odbywa 8-tygodniową praktykę zawodową podzieloną na dwie praktyki 4-tygodniowe, organizowane przez szkołę w klasie III i IV w renomowanych firmach i instytucjach na terenie Sochaczewa, Warszawy i okolic.

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym – język obcy 

Kwalifikacje w zawodzie technik reklamy: 

v  PGF. 07 – Wykonywanie przekazu reklamowego (Egzamin pod koniec II semestru klasy trzeciej).

v  PGF. 08 – Zarządzanie kampanią reklamową (Egzamin pod koniec I semestru klasy piątej).

 

Po zdaniu egzaminu z obu kwalifikacji  i ukończeniu szkoły uzyskasz tytuł zawodowy – technik reklamy. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz zdaniu egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych otrzymasz świadectwo dojrzałości.

Egzamin zawodowy jest dla ucznia obowiązkowy. Nie przystąpienie do egzaminu oznaczać będzie brak promocji do klasy programowo wyższej. Uczeń, który w technikum uzyska kwalifikacje zawodowe będzie z kolei korzystał z preferencji na maturze – nie musi zdawać przedmiotu dodatkowego.

 

Dlaczego warto być uczniem Technikum Reklamy?

v  obsługa programów graficznych będzie prosta jak zrobienie kanapki,

v  stworzysz ciekawe kreacje reklamowe,

v  zaplanujesz kampanię w mediach,,

v  przeprowadzisz badania marketingowe,

v  dowiesz się m.in.; co to mechandising, public relations, storyboard

v  poznasz zasady fotografii produktowej,

v  napiszesz scenariusz filmu reklamowego,

v  nakręcisz spot telewizyjny i radiowy,

v  Twoje portfolio już na pierwszy rzut oka będzie potwierdzeniem Twoich umiejętności.

Oprócz praktyk zawodowych uczeń zdobędzie dodatkowe doświadczenie zawodowe biorąc udział w innowacji pedagogicznej „SZKOLNA AGENCJA KREATYWNA”., której celem jest wykorzystanie twórczego potencjału uczniów w realizacji kampanii promocyjnych szkoły. Innowacja umożliwia udział w procesie opracowania strategii, projektowania graficznego, przygotowania do druku i emisji w mediach.

 

Co dalej…? 

Branża reklamowa jest niezwykle rozwojowa, daje możliwość pracy w mediach; Internet, telewizja, radio, prasa, reklama zewnętrzna, na bardzo wielu stanowiskach projektowych, analitycznych, w specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu, reklamy i promocji firm, biurach ogłoszeń. To branża młodych ludzi, dlatego już po ukończeniu technikum możesz rozpocząć karierę zawodową lub ją doskonalić w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych – reklama i marketing, public relations, psychologia reklamy, e-Marketing, kreowania wizerunku itp.

 

Serdecznie zapraszamy do nauki w zawodzie technik reklamy w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie w roku szkolnym 2020/2021.