Żbik odznaczony Złomem

0
14

Koło Łowieckie „Żbik” obchodziło w tym roku jubileusz 70–lecia istnienia. Stosowna uroczystość z tej okazji odbyła się 25 sierpnia w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Iłowie. Tak dostojny jubileusz w kontekście całokształtu działalności Koła uzasadniał nadanie „Żbikowi” Złomu – najwyższego odznaczenia w PZŁ.

Stało się to faktem 27.08.2018 r. podczas posiedzenia Kapituły Odznaczeń Łowieckich, która pozytywnie rozpatrzyła złożony wniosek. Stosowną okazją do dekoracji „Żbika” była uroczysta msza św. ku czci św. Huberta, która odbyła się 6.11.2018 r. w kościele św. Stanisława w Skierniewicach.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zarządu Koła z prezesem Maciejem Piecką i sztandar w asyście pocztu, który jako wyraz więzi braci myśliwskiej i uzewnętrznienie szczytnych wartości polskiego łowiectwa uroczyście udekorowano Złomem.