Zdalny odczyt coraz częściej

0
136

ZWiK kontynuuje program montażu wodomierzy lub nakładek przystosowanych do zdalnego odczytu

Poszerzenie obszarów naszego miasta, gdzie odczyt wodomierzy odbywa się metodą radiową, a faktury wystawiane są w miesięcznym okresie rozliczeniowym postępuje zgodnie z planem.

W chwili obecnej radiowe odczyty poszerzane są o Strefę II, która obejmuje osiedle Malesin, oraz ulicę Kościńskiego, Sucharskiego, Inżynierską, Jana III Sobieskiego, gen. Stanisława Roweckiego, gen. Tadeusza Maczka, Kawalerzystów, 15 Sierpnia.

Na koniec roku 2019 r. w Strefie II za pośrednictwem radiowych odczytów zostało odczytanych 261 wodomierzy. Sukcesywnie na tym obszarze zostanie zamontowanych jeszcze około 270 wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt.

Podsumowując z końcem roku 2019 odczyty radiowe z uwzględnieniem miesięcznego rozliczenia płatności za wodę i ścieki przeprowadzone są dla mieszkańców: osiedla Karwowo, ulicy Gawłowskiej, osiedla Rozlazłów, osiedla Malesin, Rozlazłowskiej, Żeglarskiej, Prostej oraz Płockiej wraz z ulicami przyległymi, co dało łączną liczbę odczytów radiowych 1387 szt.

W dalszym ciągu zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznego systemu przekazywania faktur. Obecnie z systemu korzysta 532 odbiorców. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na fakturę i jest z korzyścią dla środowiska. E-faktura wysyłana jest na adres e-mail podany w oświadczeniu zawierającym zgodę na wystawienie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Informacje o jej wysłaniu przekazywane są również w formie SMS na numer telefonu podany w oświadczeniu. W celu podpisania stosownych oświadczeń zapraszamy do siedziby Spółki przy ul. Rozlazłowskiej 7.

Najważniejsze dla naszych odbiorów jest fakt, iż zmiana formy odczytu nie łączy się z dodatkowymi kosztami dla Odbiorcy usług ZWiK.

W rejonach prowadzenia miesięcznych odczytów radiowych dla Odbiorców posiadających zarejestrowane wodomierze na wodę bezpowrotnie zużytą konieczne jest systematyczne podawanie ich stanów, wraz z danymi odbiorcy (imię nazwisko, adres lub nr wodomierza do podlewania) w celu pomniejszenia rachunku za ścieki.

Dla Strefy I obejmującej tzw. obszar za Bzurą (Karwowo, Gawłowska, Płocka, Rozlazłowska)  stany te należy podawać do 25 dnia każdego miesiąca, dla Strefy II obejmującej osiedle Malesin stany te należy podawać do ostatniego dnia każdego miesiąca za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej: stan.wodomierza@zwik.sochaczew.pl

– w formie SMS na tel. kom. Nr 506-808-639

– za pośrednictwem e-BOK  

Informacja ta jest niezbędna dla potrzeb pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków o wodę bezpowrotnie zużytą.