Zdolni sochaczewscy uczniowie

0
102

57444

Do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Sochaczewie wpłynęła rekordowa liczba wniosków o przyznanie stypendium burmistrza za wybitne wyniki w nauce w drugim semestrze minionego roku szkolnego. Ubiega się o nie około 130 zdolnych uczniów. Wnioski można jeszcze składać do 15 listopada.

Stypendia burmistrza, jako nagroda za poświęcony czas i wysiłek, przyznawane są dwa razy w roku. Obecnie mogą je uzyskać uczniowie osiągający wybitne wyniki w nauce, którzy mają wzorową ocenę z zachowania i uzyskali średnią ocen wyższą niż 5,5 w szkołach podstawowych i 5,25 w gimnazjach oraz dzieci i młodzież wykazująca się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi.

Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonuje w naszym mieście od 2011 roku. Ostatnio zaszły w nim jednak drobne zmiany. 21 września, na powakacyjnej sesji rady miejskiej, jednogłośnie przyjęto nowelizację uchwały o stypendiach. Prace nad projektem były poprzedzone konsultacjami społecznymi. Swoje uwagi i propozycje mieszkańcy mogli zgłaszać od 10 sierpnia do 6 września tego roku. W ramach przeprowadzonych konsultacji wpłynął jeden wniosek dotyczący możliwości uzyskania przez absolwenta stypendium za drugie półrocze roku szkolnego 2014/2015. Został rozpatrzony pozytywnie i będzie stanowić jedną z istotnych zmian w programie stypendialnym.

– W odpowiedzi na prośby rodziców stypendium burmistrza, przez pierwszy semestr edukacji w szkole średniej, będą mogli teraz także otrzymać absolwenci miejskich gimnazjów. Podobnie prawo do stypendium nabędą absolwenci szkół podstawowych rozpoczynający naukę np. w gimnazjum powiatowym. Chcemy zachować ciągłość w motywowaniu najbardziej uzdolnionej młodzieży. Dotychczas nagradzani przez nas uczniowie, pomimo dalszych sukcesów w nauce, mogli starać się o stypendium przyznawane przez inny organ prowadzący niż Gmina Miasto Sochaczew dopiero po pierwszym semestrze nauki w nowej szkole. Sprawiało to, że przez pół roku pozostawali bez wsparcia, dlatego uważamy tę zmianę za jak najbardziej korzystną – mówi dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego, Danuta Szewczyk-Kozłowska.

Radni przyjęli też drugą ważną zmianę. Po nowelizacji programu o stypendia burmistrza będą mogli ubiegać się teraz również uczniowie uczęszczający do prywatnych szkół. Muszą oni mieszkać na terenie miasta Sochaczew.

(mf)

Urząd Miasta Sochaczew