Żegnamy Cię, Dobry Pasterzu

0
323

Biało-czerwone flagi przepasane kirem, poczty sztandarowe, przedstawiciele lokalnych samorządów, kilkudziesięciu kapłanów, poseł Maciej Małecki oraz ogromna wspólnota parafialna – tak w poniedziałek 3 grudnia Sochaczew żegnał proboszcza Antoniego Jaszczołta.

Niech ta msza święta dziękczynna za dar życia i posługi kapłańskiej przypomni każdemu z nas słowa, spotkania, wzajemne kontakty ze zmarłym ks. Antonim – mówił biskup łowicki Andrzej F. Dziuba, który koncelebrował nabożeństwo żałobne.
Ileż było spowiedzi, ile nauk, ile odprawionych mszy? Ile lat głoszenia Ewangelii i troski o zewnętrzny wygląd tego kościoła – pytał retorycznie, wspominając proboszcza trojanowskiej parafii, rekolekcjonista głoszący homilię.

Nikt, kto poznał ks. prałata, kto przekroczył próg trojanowskiej parafii, nie został odtrącony. Nikogo ks. Antoni nie pozostawił osamotnionego. Każdy otrzymał duchowe, a często także materialne wsparcie – mówił z kolei burmistrz Piotr Osiecki. – Nie możemy też zapomnieć o jego niezłomnej postawie, kiedy mówił o ofiarach niemieckiego i sowieckiego zniewolenia. W imieniu mieszkańców żegnam cię Dobry Pasterzu, żegnam cię Honorowy Obywatelu Sochaczewa.
T

o tylko niektóre z pożegnań, jakie usłyszeliśmy w świątyni. A było jeszcze wzruszające wystąpienie prałata Jana Kaczmarczyka, który wspólnie z ks. Antonim przyjmował święcenia kapłańskie i szczycił się kilkudziesięcioletnią znajomością z nim, i który pytał: „Co mam ci dzisiaj powiedzieć, przyjacielu?”. I dodawał, że wkrótce się spotkają, bo i jego czas się kończy.

Oprawę muzyczną w kościele przygotowały sochaczewskie chóry oraz orkiestra dęta pod kierunkiem Krzysztofa Podczaskiego. Ten ostatni przypomniał, że to ks. Antoni był pomysłodawcą powołania orkiestry i publicznie podziękował mu za to. Wdzięczność za lata probostwa wyrazili także przedstawiciele wspólnoty parafialnej, a rodzina prałata Jaszczołta nie była w stanie ukryć łez, dziękując za poniedziałkową uroczystość.
Na koniec proboszcz Kazimierz Wojtczak zaprosił uczestników pogrzebu na msze św., które za spokój duszy zmarłego zamówiły m.in. liczne zespoły i koła parafialne, strażacy i mieszkańcy Nowych Mostek, należących do trojanowskiej parafii. Pierwsza odbędzie się w rocznicę święceń kapłańskich, 8 grudnia o godz. ósmej rano.