Ziemia dla rolników – nie dla lotniska

0
69

STANOWISKO W SPRAWIE BUDOWY CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE GMIN BARANÓW, TERESIN I WISKITKI

            Zgromadzeni na spotkaniu w Skrzelewie w dniu 16 sierpnia 2018 r. przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, są przeciwni budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki.

Podjęcie tak potężnej inwestycji wydaje nam się nieuzasadnione pod względem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym.

Obszar przewidziany pod tę inwestycję to teren występowania bardzo dobrych gleb, które obejmuje ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych i których w Polsce mamy niewiele.

Alternatywą dla budowy CPK jest proponowany przez wielu ekspertów rozwój satelitarnych portów lotniczych w Modlinie, Radomiu i Łodzi, które powinny przejąć w całości ruch czarterowy i obsługę tanich linii lotniczych, jak również odciążyć Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie z obsługi Cargo i części wojskowej lotniska. Szczególnie istotna jest rozbudowa portu lotniczego w Modlinie mającego duży potencjał i leżącego na terenach o niskiej klasie bonitacyjnej gleb. Może to dać znakomity efekt dla rozwoju polskiego lotnictwa pasażerskiego.

Wyniki referendum przeprowadzonego w gminie Baranów jednoznacznie wskazują na brak zgody jej mieszkańców na budowę CPK w przedstawionej przez Ministerstwo Infrastruktury lokalizacji i na określonych przez nie warunkach. Solidaryzujemy się z wolą mieszkańców gminy Baranów.

 

Skrzelew 2018 08 16

 

Tadeusz Szymańczak

Zdjęcia:

https://www.dropbox.com/sh/t9i4qi361ol5815/AABVdRAqJL7cHwPJNUDgBVE5a?dl=0

 

Na spotkanie zaproszono:

Urząd Gminy Teresin

i

OSP w Skrzelewie

zaprosili

 

 1. Romana Bodycha – Przewodniczącego Rady Gminy Baranów
 2. Andrzeja Kolka – Wójta Gminy Baranów
 3. Bogdana Linarda – Przeowodniczącego Rady Gminy Teresin
 4. Marka Olechowskiego – Wójta Gminy Teresin
 5. Rafała Miture – Przewodniczącego Rady Gminy Wiskitki
 6. Łukasza Choińskiego – wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Wiskitki
 7. Joannę Wróblewską – Przewodnicząca Rady Miejskiej
 8. Grzegorza Benedykcińskiego – Burmistrza grodziska Maz
 9. Wiesławę Kwiatkowską – Burmistrz Miasta Milanówka
 10. Małgorzatę Trębińską- Przewodnicząca Rady Miasta
 11. Monikę Ciurzyńską – Wójt Gminy Kampinos
 12. Piotra Popowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Kampinos
 13. Mirosława Orlińskiego – Wójta Gminy Sochaczew
 14. Czesława Ćwiklińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Sochaczew
 15. Macieja Mońke – Wojta Gminy Nowa Sucha
 16. Mariusza Mikulskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Sucha
 17. Stanisława Linarta – Wojta Gminy Bolimów
 18. Aleksandrę Kołosowską – Przewodnicząca Rady Gminy
 19. Zenona Reszkę – Burmistrz Błonia
 20. Tomasza Wiśniewskiego – Przewodniczący Rady
 21. Macieja Śliwerskiego – Wójta Gminy Jaktorów
 22. Mirosława Byczaka – Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów
 23. Krzysztofa Jaworuckiego – Przewodniczącego Stowarzyszenia Zanim powstanie lotnisko
 24. Wojciecha Kornaka – Wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Zanim powstanie lotnisko
 25. Jarosława Kiełbowicza – Stowarzyszenie Nie dla wysiedleni w Gminie Wiskitki
 26. Katarzynę Bielicką – Prezes OSP Baranów
 27. Hanna Bogucka – Prezes OSP Osiny
 28. Leoncjusz Tondera – Prezes OSP Nowy Oryszew
 29. Jacka Wawrzyniaka – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP Wiskitki
 30. Anna Jacek Borowikowie

 

 

 

Na spotkanie w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godz. 14,00

w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej 

 

na spotkanie zaproszono:

 1. Adam Struzik – Marszałem Województwa Mazowieckiego
 2. Okienczyc Piotr Z-ca Dyr. Portu Lotniczego w Modlinie
 3. Adam Orliński Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

 

Tematem spotkania było:

 1. Przedstawienie koncepcji rozwoju polskiego lotnictwa na bazie istniejących portów lotniczych
 2. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego na terenie                                            gmin Baranów, Teresin, Wiskitki
 3. Przedstawienie założeń do nowelizacji specustawy o CPK
 4. Omówienie dotychczasowych działań.
 5. Wypracowanie wspólnego stanowiska