Zimowy poligon mundurówki z Iwaszkiewicza

14 lutego 2019 roku odbył się poligon w 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej w Bielicach. Tego dnia uczniowie klasy 2B LO służb mundurowych uczestniczyli w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej na polu walki.  Ważnym zagadnieniem tego tematu były zranienia, krwotoki, złamania i zwichnięcia. Nasi adepci uczyli się także opatrywać rany, stosować opaskę uciskową oraz dokonywać resuscytacji w sytuacjach ekstremalnych. Kolejnym etapem szkolenia była indywidualna ochrona żołnierza przed skażeniami chemicznymi, poprzez stosowanie odpowiednich preparatów. Ostatnim tematem była budowa i przeznaczenie granatów ręcznych typu Re42 i F1. Każdy z uczniów miał możliwość odbezpieczenia granatu ćwiczebnego i zastosowania go na polu walki.

Dziękujemy 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej w Bielicach za fachowe przeszkolenie naszej młodzieży.

.