ZKM skończył 40 lat

0
61

Przedstawiciele władz,  z burmistrzem Piotrem Osieckim i jego zastępcą Dariuszem Dobrowolskim na czele,  jednostek samorządowych, radni oraz wójtowie okolicznych gmin wzięli udział w jubileuszu Zakładu Komunikacji Miejskiej. Było wiele wspomnień, ale znalazło się również miejsce na plany na przyszłość. W dobie zwiększonej dbałości o środowisko naturalne komunikacja publiczna zaczyna przeżywać swój renesans.

Autobusy kursujące nad boryszewski zalew, dojazdy do szkoły, do pracy – kto z nas nie ma wspomnień związanych z naszą komunikacją – mówił podczas dzisiejszej gali poseł Maciej Małecki.  – ZKM to jednak głównie codzienna praca zatrudnionych w nim osób. Jest to praca związana nie tylko z odpowiedzialnością za dowiezienie pasażera na czas, ale też z jego bezpieczeństwem.

Historię zakładu oraz jego plany na najbliższe lata przedstawił dyrektor Krzysztof Sieczkowski. Jak mówił, w 1979 roku uruchomiono sześć linii autobusowych, które obsługiwały głównie szkoły, stację PKP i znajdujące się na obrzeżach naszego miasta duże zakłady pracy, z którymi związana była zdecydowana większość mieszkańców, takie jak Boryszew-ERG, Energomontaż, Ceramika Budowlana, Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex”, Ceramika Plecewice. Zaczęło się od autosanów i jelczy, które ze względu na swój zaokrąglony kształt nazywano „ogórkami”. Później pojawiły się Jelcze M-11.

Obecnie w dni robocze i nauki szkolnej ZKM kieruje autobusy na 11 linii, które obsługują obszar naszego miasta i częściowo gmin Sochaczew, Brochów, Nowa Sucha i Kampinos. W ubiegłym roku autobusy pokonały ok. 750 tys. km. Długość tras wynosiła 65 km. Autobusy zatrzymywały się na 143 przystankach, z czego 103 znajdowały się w granicach administracyjnych miasta. W bieżącym roku zasięg komunikacji zwiększył się ze względu na rozszerzenie współpracy z gminą Sochaczew. Przebieg linii komunikacyjnych na terenie miasta w większości pokrywa się z tym ustalonym na początku jej  powstawania. Bardzo ważnym elementem rozkładu jazdy stał się szpital powiatowy, oddany do użytku pod koniec 1995 r. Od 2004 r. autobusy podjeżdżają bezpośrednio pod stację PKP Sochaczew (wcześniej była to ul. Towarowa i Sienkiewicza).

ZKM zatrudnia obecnie 49 osób, dysponuje 17 autobusami. Zakład realizuje również innowacyjny projekt – Sochaczewski Ekobus, w znacznej części finansowany ze środków unijnych. Jego głównym celem jest poprawa taboru autobusowego, usprawnienie komunikacji, ograniczenie emisji spalin, większa dbałość o jakość powietrza. Składa się on z kilku elementów. Do tej pory zrealizowano w pełni zakup i montaż 26 wiat autobusowych, z których część wyposażono w stojaki rowerowe. Zasadniczy cel projektu, jakim jest zakup dwóch spalinowych i trzech elektrycznych autobusów miejskich jest właśnie w trakcie realizacji.

Zakładowi pozostaje życzyć dalszego rozwoju i pracy nad jakością usług, tak by stawał się coraz większą konkurencją dla samochodów osobowych. Z roku na rok jego tabor ulega modernizacji. Czekamy na nowe pojazdy, biletomaty. Oby kolejne lata były równie owocne – mówił wręczają  wspólnie z burmistrzem Osieckim list gratulacyjny przewodniczący Rady Miasta Sylwester Kaczmarek.

.