Nie jest tak źle ze społeczeństwem

0
51

Nie jest tak źle ze społeczeństwem obywatelskim skoro działa takie Porozumienie jak Wasze – powiedział Krzysztof Olkowicz Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich podczas VII Walnego Zjazdu Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, który odbył się 9 grudnia
w Sochaczewie.

VII Walny Zjazd oficjalnie otworzyła Agnieszka Ptaszkiewicz, prezes Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) i oddała głos Krzysztofowi Olkowiczowi, który pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Gość spotkania przedstawił zadania i metody pracy Rzecznika. Nie zabrakło realnych przykładów jak instytucja pomaga ludziom, których urzędy, sądy, czy szerzej państwo zawiodło. W takich sytuacjach Rzecznik reaguje i stara się pomagać. Olkowicz podkreślał ogromną rolę organizacji pozarządowych, które łatwiej dostrzegają problemy i wiedzą gdzie się udać, aby odpowiednią pomoc uzyskać. POPPS jest dowodem na to, że społeczeństwo obywatelskie ma ogromne możliwości aby budować aktywność społeczną. Dzisiaj taka aktywność jest nam bardzo potrzebna. Tam gdzie państwo nie może sobie poradzić, może pomóc organizacja pozarządowa i bardzo często jej działalność może być bardziej skuteczna niż interwencja administracji – powiedział na zakończenie Zastępca Rzecznika.

W drugiej części spotkania Agnieszka Ptaszkiewicz podsumowała mijający rok działalności pod hasłem Udany rok POPPS. Szereg skutecznych działań Porozumienia daje prawo do takiej oceny. POPPS jako Afiliowany Ośrodek „Działaj Lokalnie” przyznał dotacje małym organizacjom oraz grupom nieformalnym, które realizując swoje projekty zbliżały do siebie mieszkańców małych miejscowości czy kilku ulic. To przełomowy moment dla organizacji oraz dla środowiska aktywnych ludzi, którzy niekoniecznie chcą tworzyć stowarzyszenia, a chciałyby robić coś pożytecznego dla lokalnej społeczności. Ponadto POPPS zostało Ambasadorem FIO Mazowsze Lokalnie i dzięki wsparciu organizacji grupa nieformalna (a od kilku dni Fundacja) Wesoła Chata mogła zrealizować swoje pomysły. Warto dodać, że POPPS w bieżącym roku powiększył się o trzy nowe organizacje, umożliwił przeprowadzenie czterech wartościowych szkoleń (w tym jednego dla samorządowców), realizował pomoc członkom w zakresie obsługi księgowej i prawnej oraz budował swój własny zespół. Na koniec wszedł do grona organizacji, które mają prawo otrzymać 1% z PIT, a środki w ten sposób zebrane zamierza przeznaczyć na granty, które przyzna w nadchodzącym roku kolejnym aktywnym ludziom.

Następnie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Działaj Lokalnie” dokonane przez koordynatorkę projektu Iwonę Nowak wraz z wręczeniem pamiątkowych podziękowań dla sponsorów, partnerów medialnych oraz grantobiorców. Na zakończenie wystąpiły dwie organizacje, które przedstawiły efekty swoich projektów zrealizowanych z dotacji uzyskanych w ramach konkursu „Działaj Lokalnie”. Najpierw prezentował Andrzej Ciołkowski ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej, który opowiedział o festiwalu OLENDERFEST. W ramach tego wydarzenia przypomniano historię nadwiślańskiego osadnictwa olenderskiego z pokazem produkcji powideł z buraka cukrowego, wyplatania wiklinowego płotu czy stolarstwa. Prezentacja zrobiła wrażanie na obecnych i po raz kolejny pokazała, że wiedza o Olendrach na naszym terenie jest nadal niewielka. Organizatorzy już zapowiadają kontynuację imprezy. Drugi projekt zaprezentowała Fundacja Wesoła Chata reprezentowana przez Olgę Chełchowską, która w niezwykle energetycznej formie opowiedziała zarówno o „Piknikowym Klubie dla Rodzin” sfinansowanym przez FIO Mazowsze Lokalnie (cykl niebanalnych pikników dla rodzin w Ogródku Jordanowskim) jak i o projekcie „Pogadamy – Podziergamy – spotkania przy szydełku”, który zintegrował grono pań pragnących razem spędzić czas.

Cały zjazd oceniam bardzo dobrze, choć trochę martwi wciąż niezbyt wysoka frekwencja. Nasz gość przybliżył zebranym co robi Rzecznik Praw Obywatelskich, w jaki sposób działa, czym się zajmuje i że chce być blisko obywateli, bo działa w ich imieniu. Mogliśmy się również przekonać że instytucja Rzecznika nie jest czymś nieosiągalnym. Dziś już wiemy, że powinniśmy zwracać się do niego w sprawach dla nas ważnych, tam gdzie dzieje się krzywda – podsumowała VII Walny Zjazd Agnieszka Ptaszkiewicz.

Zjazd poprowadziła Izabela Goryniak z Radia Sochaczew, a został on zorganizowany w ramach zadania pod tytułem „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych powiatu sochaczewskiego”, dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

POPPS

.