Złote Gody w Iłowie

0
185

Złote Gody – jest to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Dwanaście par małżeńskich z terenu gminy Iłów, zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, wyraziło zgodę na uruchomienie procedury nadania odznaczenia za długotrwałe pożycie małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Uroczystość wręczenia medali odbyła się w czwartek 30stycznia 2020 r. w Klubie Seniora w Iłowie.

W uroczystości udział wzięli: wójt gminy Jan Paweł Kraśniewski, przewodniczący Rady Sławomir Tomaszewski, sekretarz Gminy Katarzyna Michalska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marianna Robak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urszula Karolewska.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowali Państwo:

 1. Ewa i Mieczysław Chudzyńscy.
 2. Wiesława i Sylwester Dragan
 3. Teresa i Józef Florkiewicz
 4. Zofia i Czesław Jażdżyk
 5. Urszula i Rajmund Korniłowicz
 6. Wanda i Adam Kucharscy
 7. Regina i Ryszard Orzeszek
 8. Lucyna i Zenon Ozimek
 9. Grażyna i Tadeusz Pszeniccy
 10. Romualda i Stanisław Szymańscy
 11. Krystyna i Józef Wydra
 12. Jadwiga i Waldemar Zając

Klimat uroczystości uświetnił występ w wykonaniu wychowanków z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Giżycach w repertuarze piosenek Marka Grechuty, Zbigniewa Wodeckiego i zespołu Dwa Plus Jeden, pod kierunkiem Doroty Idźkowskiej.

Wójt Jan Paweł Kraśniewski przy słowach piosenki Marka Grechuty, gratulując zebranym wspominał, że ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka, a Złote Gody to jeden z najpiękniejszych jubileuszy i obchodzące go pary z pewnością zasługują na wyróżnienie za wytrwałość, oddanie, lojalność i poświęcenie. Wszystkim parom złożył najserdeczniejsze życzenia, by każdy kolejny dzień przynosił im same miłe chwile w gronie rodziny i przyjaciół. Wraz z przewodniczącym Rady Sławomirem Tomaszewskim dokonał uroczystego aktu dekoracji. Także przewodniczący Sławomir Tomaszewski złożył życzenia przekazując od całej Rady Gminy słowa uznania za tak długie, wspólne życie w małżeństwie.

Jubilatom wręczono odznaczenia, listy gratulacyjne, kwiaty i kosze słodkości.

W uroczystości uczestniczyli również członkowie Klubu Senior Plus.

Oficjalna cześć uroczystości zakończyła się wspólnym grupowym zdjęciem, po czym wszystkich zebranych zaproszono na słodki poczęstunek i lampkę symbolicznego szampana.

.