Zmarł Radny Rady Powiatu dr Jerzy Karol Krupa

0
113

Z głębokim żalem i smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci śp. Jerzego Karola Krupy, radnego Rady Powiatu obecnej kadencji, byłego radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Honorowego Obywatela miasta Sochaczewa.

Jerzy Krupa był osobą powszechnie znaną i szanowaną. Był nauczycielem kilku pokoleń  młodzieży kształcącej się w sochaczewskich szkołach średnich. Ukończył studia wyższe na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego, był magistrem fizyki, doktorem nauk humanistycznych. To także jeden z założycieli Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie, gdzie był również od 1997 roku wykładowcą. Wieloletni członek spółdzielczości, Spółdzielni Mieszkaniowej w Sochaczewie (gdzie pełnił też funkcję prezesa), Banku Spółdzielczego, Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Sochaczewie oraz był dyrektorem Centrum Kształcenia Kadr Ogrodniczo-Pszczelarskich w Teresinie.

Rodzinie i Najbliższym wyrazy żalu i współczucia przekazuje starosta sochaczewski Jolanta Gonta wraz z Zarządem Powiatu oraz przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski wraz z Radą Powiatu w Sochaczewie

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie