Nowa Sucha. Zmiana stawki za wodę i ścieki

0
45

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zatwierdzona została taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Sucha. Stawki będą obowiązywać od 13.11.2018 r. do 12.11.2021 r.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-ret-070-1-39-3-2018-z-dn-05-10-2018-r.html

Tabela. 1 Wielkość cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Lp. Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat ( podane są cenami netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1 Grupa I

 

Cena wody ( zł/m3) 2,50 2,51 2,54
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę / zł/ m-c 1,00 1,00 1,00
2 Grupa II

 

Cena wody ( zł/m3) 2,62 2,63 2,66
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę / zł/ m-c 1,00 1,00 1,00

 

Tabela. 2 Wielkość cen i stawek opłat zbiorowego odprowadzenia ścieków

Lp. Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat ( podane są cenami netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1 Grupa I

 

Cena ścieków ( zł/m3) 4,66 4,66 4,69
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę / zł/ m-c 1,00 1,00 1,00
2 Grupa II Cena ścieków ( zł/m3) 4,72 4,76 4,78
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę / zł/ m-c 1,00 1,00 1,00