Zmiana terminu zgłoszeń do V edycji międzyszkolnego konkursu „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”

0
16

Z powodu zmiany harmonogramu roku szkolnego 2020/2021, organizatorzy V edycji Konkursu „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie i Stowarzyszenie „Nasz Zamek” podjęli decyzję o zmianach terminów przeprowadzenia konkursu. Nauczyciele mogą zgłaszać udział chętnych uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do dnia 1 marca 2021 roku. Test konkursowy zostanie przeprowadzony w dniu 17 marca 2021 roku. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w kwietniu 2021 roku. Termin finałowej gali konkursu zostanie przekazany uczestnikom konkursu drogą pocztową i telefoniczną.

Podobnie, jak w poprzednich edycjach patronat nad konkursem objęła starosta sochaczewski. Celem organizatorów jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wojny obronnej Polski w 1939 roku. Nagrodami w konkursie jest sprzęt elektroniczny oraz publikacje książkowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach historycznych.

Organizatorzy: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie i Stowarzyszenie „Nasz Zamek”