Zmiany na stanowisku dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

0
87

Na początku maja br. Zarząd Powiatu w Sochaczewie ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie. Na konkurs nie wpłynęła żadna oferta. Stąd też decyzją Zarządu Powiatu postanowiono powierzyć tę funkcję na okres 10 miesięcy pedagog – Aleksandrze Siekierze.

Dotychczasowe obowiązki dyrektora sochaczewskiej Poradni przez ostatnie 10 miesięcy pełniła Ludmiła Urbaniak, psycholog, wieloletni pracownik tej placówki.

W oficjalnym przekazaniu obowiązków nowej dyrektor Poradni Aleksandrze Siekierze oraz podziękowaniu za dotychczasową pracę Ludmile Urbaniak uczestniczył Tadeusz Głuchowski, wicestarosta oraz Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji,

Obie panie otrzymały bukiety kwiatów wraz z życzenia satysfakcji z dalszych działań podejmowanych w życiu zawodowym. Dodatkowo L. Urbaniak wręczono upominek wraz z pisemnym podziękowaniem za współpracę a także realizowanie zadań wspierających profilaktyczną i edukacyjną placówek oświatowych.

Aleksandra Siekiera ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej Wydział Nauk Pedagogicznych w Warszawie na kierunku pedagogika ogólna ze specjalnością psychopedagogika kreatywności a także studia podyplomowe związane m.in. z pedagogiką i logopedią. Do tej pory zawodowo związana była ze szkołami podstawowymi z terenu powiatu sochaczewskiego.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie