Znaczek Turystyczny Nr 931 wyróżnieniem dla „Szlaku Pamięci Cichociemnych Załusków- Wszeliwy- Brzozów Stary”

Z inicjatywy Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym powstał w 2008 r. „Szlak Pamięci Cichociemnych: Załusków- Wszeliwy- Brzozów Stary” upamiętniający historię operacji Jacket. Był to trzeci z kolei zrzut Cichociemnych, ale pierwszy przeznaczony do dywersji. W sześcioosobowej załodze znajdował się pomysłodawca formacji Cichociemnych kpt Maciej Kalenkiewicz  ps. „Kotwicz”.

Cichociemni wylądowali pomyłkowo bardzo blisko granicy między III Rzeszą, a Generalną Gubernią, która biegła przez Wszeliwy i Brzozów Stary (w aktualnym śladzie drogi nr 577). Spotkali się z silnym oporem niemieckich celników, który opisuje książka Marka Celta pt. „Koncert”. Marek Celt to kurier, Cichociemny uczestniczący właśnie w operacji „Jacket” (prawdziwe imię i nazwisko to Tadeusz Chciuk).

Na „Szlaku Pamięci Cichociemnych” w Brzozowie Starym znajduje się szczególne miejsce historyczne, gdyż tutaj 28 grudnia 1941 r. zginęli z rąk Niemców pierwsi dwaj Cichociemni: rtm. Marian Jurecki ps. „Orawa” i kpt. Andrzej Świątkowski ps. „Amurat”. To tragiczne wydarzenie upamiętnia obelisk znajdujący się w miejscu ich śmierci na Skwerze im. Żołnierzy AK Cichociemnych. Na miejscowym cmentarzu parafialnym przy kwaterze Żołnierzy Września 1939 r. znajduje się ich grób. Warto zajrzeć do kościoła z połowy XIX wieku, gdzie znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona dwóm poległym w Brzozowie Starym Cichociemnym.

Pamięć o Cichociemnych kultywuje w Brzozowie Starym szkoła nosząca  imię „Żołnierzy AK Cichociemnych” (to najstarsza szkoła w Polsce z takim imieniem).

Przez Szlak Pamięci Cichociemnych prowadzą cztery tablice informacyjne (we Wszeliwach przy Lewiatanie, w Brzozowie Starym przy obelisku, na cmentarzu parafialnym i przy szkole).

Od kilkunastu lat Szlak Pamięci Cichociemnych cieszył się zainteresowaniem zorganizowanych grup jak i pojedynczych turystów. Szkoła gościła już rajdy rowerowe z Łowicza, Sochaczewa i Płocka, harcerzy z Warszawy, kombatantów i ich rodziny z Białegostoku, szkoły z powiatu sochaczewskiego i gostynińskiego oraz z Kętrzyna.

„Szlak Pamięci Cichociemnych: Załusków- Wszeliwy- Brzozów Stary” został wyróżniony Znaczkiem Turystycznym Nr 931 przez spółkę Znaczki Turystyczne Polska na wniosek dyrektora brzozowskiej szkoły.

Znaczek Turystyczny to okrągły, drewniany krążek przedstawiający miejsce, do którego dotarł turysta. Jest pamiątką i potwierdzeniem pobytu. W żadnym innym miejscu nie można kupić takiego znaczka. Znaczek Turystyczny posiada numer identyfikacyjny danego miejsca, z tego też powodu jest on prawdziwą atrakcją dla kolekcjonerów.  Znaczek z nr 931 przedstawia miejsce historyczne, jakim jest Szlak Pamięci Cichociemnych.

Znaczek ten będzie dostępny w sprzedaży w Kwiaciarni Arte dei Fiori w Brzozowie Starym (koło kościoła) od poniedziałku do soboty w godzinach 800– 1600.

Zapraszam do zwiedzania tego wyjątkowego miejsca historycznego i nabycia Znaczka Turystycznego Nr 931.

Andrzej Grabarek