ZS CKP i DHL Supply Chain rozwijają współpracę

14 listopada br. młodzież kształcąca się w ZS CKP w zawodzie technik logistyk miała okazję wziąć udział w niecodziennej lekcji, powiązanej z ich kierunkiem kształcenia. Zajęcia, w formie prezentacji, przeprowadziła Anna Ickiewicz–Manager ds. Administracji i Zaopatrzenia w firmie DHL Supply Chain, zlokalizowanej w Sochaczewie na ulicy Olimpijskiej. Uczniowie poznali historię, wizję i misję firmy, działającej na naszym lokalnym rynku od 10 lat, a założonej w roku 1969 i obecnej w ponad 220 krajach. prelegentka przedstawiła główne kierunki rozwoju logistyki XXI wieku, omówiła najszybciej rozwijające się działy, zapoznała przyszłych logistyków ze strukturą firmy logistycznej i planami rozwoju oddziału w Sochaczewie, które już są na etapie wdrażania. Zaprezentowała nowe systemy magazynowe, dzięki którym magazyny stają się w pełni zautomatyzowane, a łańcuch dostaw zostaje zoptymalizowany i usprawniony. Zwróciła także uwagę na cechy i umiejętności przydatne w tym zawodzie i konieczność pilnego uczenia się języków obcych. Po prezentacji uczniowie mieli możliwość zadawania pytań odnośnie interesujących ich zagadnień.

Wizyta Anny Ickiewicz była jednym z działań firmy w związku z podpisaną 3 września 2018 roku umową o współpracy DHL Supply Chain z ZS CKP. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była Karolina Majszak – nauczyciel przedmiotów logistycznych, która praktycznie od czasu powstania oddziału w Sochaczewie z nim współpracowała, organizując tematyczne wycieczki dla uczniów i prelekcje. Uczniowie odbywali także czterotygodniowe praktyki zawodowe oraz płatne staże dla absolwentów. Obecnie, dzięki sformalizowaniu współpracy, działania obydwu zainteresowanych stron z pewnością zostaną jeszcze bardziej zintensyfikowane (min. planowane są staże uczniów ZS CKP w sochaczewskim oddziale firmy w roku 2019 w ramach projektu unijnego „Zawodowcy na start”), co wpłynie na efektywność kształcenia w zawodzie technik logistyk i lepiej przygotuje młodzież do pracy w wybranym zawodzie.

M.Sz.