Zwieńczenie starań o dotację na Trojanowską

0
100

Dofinansowanie gruntownej przebudowy odcinka ul. Trojanowskiej w ramach II etapu ze środków budżetu państwa stało się faktem. Samorząd powiatowy otrzymał środki w wysokości blisko 3 mln zł. Umowę z wojewodą mazowieckim Zdzisławem Sipierą podpisali w tej sprawie – starosta sochaczewski Jolanta Gonta, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, przy kontrasygnacie skarbnik Teresy Pawelak. Przypomnijmy, zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3804 ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie – ETAP II”, znalazło się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2018 roku, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

W czwartek 28 czerwca br., podczas spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, uczestniczył także poseł ziemi sochaczewskiej Maciej Małecki, przewodniczący sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa, na którego wsparcie może liczyć samorząd powiatu sochaczewskiego. – Dzięki kolejnej transzy środków z budżetu państwa dla samorządów lokalnych na poprawę jakości dróg, a tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców, możliwa jest realizacja wielu drogowych inwestycji, w tym m.in. ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie. To bardzo ważne, by ludzie mogli dojechać do pracy, szkół, do rodziny, dobrymi i co bardzo ważne bezpiecznymi drogami – mówił poseł Małecki.

Łączny koszt przebudowy drugiego odcinka ul. Trojanowskiej (1,1 km – od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Przylasek) wynosi ponad 6,1 mln zł. Poza środkami przyznanymi z programu rządowego, zadanie finansowane jest przez samorząd powiatowy i miejski. Inwestycja ta stanowi bowiem kolejne wspólne przedsięwzięcie drogowe starostwa i sochaczewskiego ratusza. Zadanie jest już realizowane, wykonawca ruszył z robotami wiosną tego roku.

– Ulica Trojanowska to jedna z najistotniejszych arterii na terenie miasta, dziennie przejeżdża tędy setki aut, inwestycja jest niezwykle potrzebna – mówi starosta Jolanta Gonta. – Już teraz chcemy, by po jej ukończeniu, rozpoczął się w przyszłym roku etap trzeci, czyli przebudowa ulicy do samych granic miasta – dodaje starosta.  Prace w zakresie II etapu mają zakończyć się jesienią tego roku.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie