ZWiK dementuje plotki, półprawdy i zwykłe kłamstwa

0
45

Gdy przez kilka dni media mówią jedynie o koronawirusie, na podatny grunt trafiają plotki,  półprawdy i zwykłe kłamstwa. W sieci zawrzało, gdy w świat poszła informacja, że woda dostarczana do polskich domów może nie być bezpieczna.

Ponieważ za dostarczanie wody i odbiór ścieków z terenu miasta odpowiada miejska spółka ZWiK, jej prezes Magdalena Kaczorowska zabrała głos w sprawie. Jak czytamy w komunikacie spółki, wszystkie urządzenia technologiczne tj. Stacje Uzdatniania Wody, oczyszczalni ścieków, ujęcia wody, sieci przesyłowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą utrzymane są w pełnej sprawności i są regularnie sprawdzane. Trafiająca do kranów woda spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniach ministra zdrowia i dyrektywach unijnych.

Światowa Organizacja Zdrowia jest zdania, że systemy wodociągowe nie będą drogą rozprzestrzeniania koronawirusa. Obecnie obwiązujące normy dotyczące jakości wody i sposobu jej uzdatniania, gwarantują bezpieczeństwo, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków dezynfekcji. Wirusy mają niską odporność na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne takie jak chlor, dwutlenek chloru czy podchloryn sodu, a te są powszechnie stosowane w stacjach uzdatniania – informuje Magdalena Kaczorowska.

Prezes przypomina jednocześnie, że wypełniając zalecenia sanitarne, od  12 marca do odwołania jej pracownicy nie dokonują odczytów wodomierzy ani ich wymiany. Tym samym w rejonach gdzie nie jest jeszcze prowadzony odczyt radiowy, rozliczenie na zużytą wodę i ścieki nastąpi wg średniego zużycia z ostatnich kilku miesięcy.

Wstrzymujemy też wszelkie prace modernizacyjne na sieci wodociągowej, które mogłyby wiązać się z przerwami w dostawach wody. Nasi pracownicy będą jedynie usuwać awarie, jeśli do takich dojdzie – podkreśla prezes ZWiK.

Dodajmy, że do odwołania zamknięty jest Dział Obsługi Klienta, a kontakt ze spółką możliwy jest jedynie drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną, dlatego spółka prosi, by informacje o stanie wodomierza przekazywać mailem na adres stan.wodomierza@zwik.sochaczew.pl , w formie SMS-a na numer 506-808-639 lub za pośrednictwem e-BOK.