ZWiK. Komunikat o przerwach w dostawie wody

0
35

W związku przebudową drogi ulicy 15 sierpnia i koniecznością wymiany przyłączy wodociągowych Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp.  z o. o. informuje, że od 12.05.2020 r. do końca maja br. nastąpią czasowe wyłączenia wody (do ok 2 godz.) w następujących ulicach:

  • ul. 15 Sierpnia na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Broniewskiego
  • ul. Lotników

 

       Magdalena Kaczorowska

        prezes Zarządu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o.