ZWiK poszukuje Mistrza /Technologa ds. stacji uzdatniania wody

0
14

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

 Mistrz /Technolog ds. stacji uzdatniania wody

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe techniczne: preferowane o kierunku inżynieria i ochrona środowiska,
 • zapewnienie ciągłości pracy obiektów zgodnie z wymogami pozwoleń wodnoprawnych,
 • zapewnienie parametrów technologicznych pracy obiektów,
 • udział w projektach i prowadzenie projektów inwestycyjnych,
 • zapewnienie od strony technicznej przygotowania i późniejszej realizacji inwestycji oraz remontów,
 • przeprowadzanie bieżących przeglądów technicznych i sporządzanie protokołów technicznych wymaganych przepisania Prawa Budowlanego,
 • przygotowanie raportów i sprawozdań,
 • nadzorowanie jakości pracy wg wymagań ISO 22000,
 • bieżąca analiza wyników badań,
 • reprezentowanie interesów Spółki na zewnątrz organizacji zakresie pracy obiektów,
 • współpraca z organami administracji publicznej w zakresie funkcjonowania obiektów,
 • inicjowanie i planowanie działań prewencyjnych, optymalizowanie pracy zasobów ludzkich i obiektów technicznych,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku nadzoru, utrzymania ruchu obiektów technologicznych,
 • znajomość zagadnień z dziedziny wodno-ściekowej w tym stacji uzdatniania wody,
 • znajomość zagadnień z zakresu przeprowadzania remontów i konserwacji pomp,
 • umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, oprogramowania sterowników, czytania schematów automatyki i schematów elektrycznych,
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office,
 • umiejętność i doświadczenie w zarzadzaniu zespołem, samodzielność.

 

MILE WIDZIANE:

 • prawo jazdy kat. B.
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Prawa Wodnego, Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Zamówień Publicznych, realizacji inwestycji i remontów, eksploatacji urządzeń
 • znajomość zagadnień z zakresu eksploatacji sieci wodociągowych i infrastruktury towarzyszącej.

 

OFERUJEMY:         

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • system pracy jednozmianowej,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego,
 • pakiet socjalny.

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w wersji papierowej na adres:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7,

lub elektronicznie na adres:

e-mail:  zwik@zwik.sochaczew.pl    fax.  22  112 12 40

tel. 46 862 82 30 w. 25

 

Prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub umieszczenie treści klauzuli w stopce CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z dnia ………………………, w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz w dokumentach potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby  procesu rekrutacji na stanowisko …………………. ……..…………… Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte i nie będą dłużej przetwarzane.

Oświadczam, że zostały mi udzielone informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO, w szczególności informacja o prawach w zakresie ochrony moich danych osobowych.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Nadesłanych ofert nie zwracamy, ulegną zniszczeniu lub usunięciu po zakończonym procesie rekrutacji.