ZWiK prosi Mieszkańców o …

0
52

ZWiK – Sochaczew prosi o właściwe korzystanie z kanalizacji i nie wykonywanie żadnych prac na własną rękę w zakresie wodno – kanalizacyjnym przez Mieszkańców  

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniem do minimum sytuacji awaryjnych „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o. zwraca się z prośbą do Mieszkańców o racjonalne korzystanie z kanalizacji sanitarnej i nie wykonywanie w tym okresie żadnych prac związanych z budową przyłączy wodno – kanalizacyjnych. Wykonując przyłącze możemy uszkodzić przyłącze lub sieć, co organiczny dostawę wody lub odprowadzanie ścieków dla Mieszkańców Miasta.

Prosimy wszystkich Mieszkańców o rozwagę w tym zakresie.

Prosimy również o rozwagę w zakresie korzystania z kanalizacji. Do kanalizacji nie wrzucamy takich odpadów jak: ręczniki papierowe, pampersy, podpaski itp. Do kanalizacji można wrzucać papier toaletowy, który rozpuszcza się i nie powoduje zatorów na sieciach, przyłączach, przepompowniach.

W tym trudnym czasie prosimy pamiętać o pracownikach Spółki, którzy pracują w systemie ciągłym w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków.

Naszym wspólnym celem jest ograniczenie awarii do minimum aby nie przerwać dostaw wody i odprowadzenia ścieków.

Za pomoc dziękujemy.

ZWiK – Sochaczew