ZWiK – Sochaczew zatrudni mistrza/technologa ds. stacji uzdatniania wody

0
18

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

 Mistrz /Technolog ds. stacji uzdatniania wody

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

 • wykształcenie wyższe techniczne: preferowane o kierunku inżynieria i ochrona środowiska,
 • zapewnienie ciągłości pracy obiektów zgodnie z wymogami pozwoleń wodnoprawnych,
 • zapewnienie parametrów technologicznych pracy obiektów,
 • udział w projektach i prowadzenie projektów inwestycyjnych,
 • zapewnienie od strony technicznej przygotowania i późniejszej realizacji inwestycji oraz remontów,
 • przeprowadzanie bieżących przeglądów technicznych i sporządzanie protokołów technicznych wymaganych przepisania Prawa Budowlanego,
 • przygotowanie raportów i sprawozdań,
 • nadzorowanie jakości pracy wg wymagań ISO 22000,
 • bieżąca analiza wyników badań,
 • reprezentowanie interesów Spółki na zewnątrz organizacji zakresie pracy obiektów,
 • współpraca z organami administracji publicznej w zakresie funkcjonowania obiektów,
 • inicjowanie i planowanie działań prewencyjnych, optymalizowanie pracy zasobów ludzkich i obiektów technicznych,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku nadzoru, utrzymania ruchu obiektów technologicznych,
 • znajomość zagadnień z dziedziny wodno-ściekowej w tym stacji uzdatniania wody,
 • znajomość zagadnień z zakresu przeprowadzania remontów i konserwacji pomp, mieszadeł, dmuchaw,
 • umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, oprogramowania sterowników, czytania schematów automatyki i schematów elektrycznych,
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office,
 • umiejętność i doświadczenie w zarzadzaniu zespołem, samodzielność.

MILE WIDZIANE:

 • prawo jazdy kat. B.
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Prawa Wodnego, Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Zamówień Publicznych, realizacji inwestycji i remontów, eksploatacji urządzeń
 • znajomość zagadnień z zakresu eksploatacji sieci wodociągowych i infrastruktury towarzyszącej.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • system pracy jednozmianowej,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego,
 • pakiet socjalny.

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w wersji papierowej na adres:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7,

lub elektronicznie na adres:

e-mail:  zwik@zwik.sochaczew.pl    fax.  22  112 12 40

tel. 46 862 82 30 w. 25

 

Prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub umieszczenie treści klauzuli w stopce CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z dnia ………………………, w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz w dokumentach potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby  procesu rekrutacji na stanowisko …………………. ……..…………… Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte i nie będą dłużej przetwarzane.

Oświadczam, że zostały mi udzielone informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO, w szczególności informacja o prawach w zakresie ochrony moich danych osobowych.”

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Nadesłanych ofert nie zwracamy, ulegną zniszczeniu lub usunięciu po zakończonym procesie rekrutacji.

 

       Magdalena Kaczorowska

        Prezes Zarządu

 

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7

tel. 46 862 82 30 wew. 41

fax. 22 112-12-40

Tel. 662-296-467

www.zwik.sochaczew.pl