ZWiK zadba o deszczówkę

0
31

Radni jednogłośnie i bez żadnych uwag powierzyli spółce ZWiK, na okres od kwietnia do grudnia br., zadanie obejmujące konserwację i bieżące remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz opiekę nad fontannami w parku w Chodakowie i na placu Kościuszki. Na ten cel w budżecie miasta odłożono 114 tys. zł. Zatwierdzili też nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.