ZWiK zatrudni – Specjalistę ds. zamówień publicznych

0
28

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

 Specjalista ds. zamówień publicznych

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, administracja lub prawo), mile widziane prawo zamówień publicznych,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz znajomość innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych,
 • znajomość procedur przetargowych wynikających z ustawy Pzp,
 • znajomość Kodeksu cywilnego w zakresie sporządzania i zawierania umów,
 • ogólna znajomość ustawy dotyczącej finansów publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel.
 • dokładność, terminowość, zaangażowanie i odpowiedzialność.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych odbyte w 2018 roku (w tym z ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych) ,
 • prawo jazdy kat. B.

 

OFERUJEMY:  

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego,
 • pakiet socjalny i medyczny.

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w wersji papierowej na adres:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7,

lub elektronicznie na adres:

e-mail:  zwik@zwik.sochaczew.pl    fax.  22  112 12 40

tel. 46 862 82 30 w. 25

Prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub umieszczenie treści klauzuli w stopce CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z dnia ………………………, w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz w dokumentach potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby  procesu rekrutacji na stanowisko …………………. ……..…………… Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte i nie będą dłużej przetwarzane.

Oświadczam, że zostały mi udzielone informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO, w szczególności informacja o prawach w zakresie ochrony moich danych osobowych.”

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Nadesłanych ofert nie zwracamy, ulegną zniszczeniu lub usunięciu po zakończonym procesie rekrutacji.