Zwolnieni z teorii w Garbolewskim

W roku szkolnym 2019/2020 grupa nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego postanowiła włączyć się, razem ze swoimi uczniami, w ogólnopolski projekt „Zwolnieni z teorii”.

„Zwolnieni z teorii” to praktyczna ogólnopolska olimpiada dla szkół średnich. Biorący w niej udział uczniowie tworzą zespół, który pod kierunkiem nauczyciela – opiekuna, wymyśla i następnie realizuje projekt społeczny lub lokalny. Uczestnicy zdobywają przy tym praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczą się zarządzania, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz uzyskują międzynarodowe certyfikaty pomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia. Działania prowadzone są na dwóch płaszczyznach – realnej, ponieważ projekt ma zasięg lokalny i odnosi się do konkretnych problemów społecznych i wirtualnej – za pomocą platformy edukacyjnej opartej o nowoczesną metodykę nauczania – Social Project Method. Dzięki pracy na platformie uczniowie mają możliwość rozwijania praktycznych kompetencji np. umiejętności współpracy, komunikacji, przywództwa, które są trudne do zdobycia tradycyjnymi metodami nauczania. Poprzez działanie w praktyce uczą się: samodzielności i odpowiedzialności, współpracy z zespołem, zarządzania (swoim czasem, budżetem, projektem) i rozwiązywania problemów.

16 września odbyło się w ZS CKP szkolenie dla zainteresowanych udziałem w projekcie nauczycieli i uczniów. Edukator „Zwolnionych z teorii” omówił przykładowe projekty, które zostały zrealizowane w poprzednich olimpiadach, podał harmonogram działań i przedstawił warunki uczestniczenia szkoły w tegorocznej edycji. „Zwolnieni z teorii” uczniowie Garbolewskiego są obecnie na etapie poszukiwania najlepszego pomysłu na projekt, który będzie dotyczył naszego lokalnego środowiska.

                                                   M.Sz.