Żywa lekcja historii

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,

ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

                                                               Marszałek Józef Piłsudski

 

Szkoła podstawowa w Giżycach już od pierwszych dni września starannie przygotowywała się do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Zespoły zadaniowe opracowały programy patriotyczne, które starannie realizują, modyfikując w miarę potrzeb i uwzględniając propozycje społeczności szkolnej i lokalnej.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć była żywa lekcja historii, która odbyła się 16 marca 2018 r. Na zaproszenie dyrektor Elżbiety Kopki w wydarzeniu wzięły udział władze gminy, a także: ks. proboszcz, sołtysi okolicznych miejscowości, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, osoby zaprzyjaźnione oraz współpracujące z placówką.

Wszystkich obecnych powitała dyrektor placówki, która następnie nawiązała do historii szkoły i działań wymuszonych ustawą zmierzających do zmiany nazwy jej imienia. Wyjaśniła zebranym istotę pamięci o przodkach i podkreśliła, że zawdzięczają im m.in. istnienie giżyckiej szkoły, która niedługo będzie obchodzić 100 – lecie istnienia.

Następnie społeczność szkoły i goście uczestniczyli w żywej lekcji historii, którą poprowadziły panie Wiesława Zientara – prezes Stowarzyszenia Wszyscy Razem i jego członkini Halina Januszewska, które przedstawiły historię Giżyc i okolic. Prelegentki odniosły się do czasów wojny i okupacji, przytaczając fakty i ciekawostki zaczerpnięte od ludzi, którzy pamiętają wojnę.

Pani Halina opowiedziała o historii 76 niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci, spalonych żywcem w stodole w Henrykowie. Z kolei pani Wiesława przybliżyła zebranym historię ziemi giżyckiej. Profesjonalne przygotowanie, umiejętny dobór treści i czytelny przekaz, sprawiły, że nawet najmłodsze dzieci wykazały uwagę i zainteresowanie treścią przekazu zaproszonych gości.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze, a historia najbliższej okolicy stała się bliższa nie tylko uczniom, ale również dorosłym uczestnikom spotkania. Była to lekcja patriotyzmu i historii, o której nie wolno zapomnieć, lecz należy je przekazywać kolejnym pokoleniom, gdyż jak powiedziała p. Halina: Nie można budować przyszłości, jeżeli się zapomina przeszłość.

Także uczniowie przygotowali na tę okazję swój program. Po odśpiewaniu Hymnu państwowego dzieci z kl. I – III wystąpiły w zbiorowej recytacji wiersza Władysława Bełzy pt. Katechizm polskiego dziecka, a następnie odbyło się czytanie poezji patriotycznej. Pani dyrektor wystąpiła z wierszem Wisławy Szymborskiej: Bez tej miłości można żyć, a następnie pani Wiesława z utworem własnego autorstwa. Spośród uczniów wiersze czytali Kacper Matuszewski z kl. VII oraz Patrycja Bogiel i Paweł Arkuszewski z kl. VI.

By oddać znaczenie słowa Ojczyzna, o której pisało tak wielu wybitnych pisarzy i poetów, a każdy z nich na swój sposób opisywał istniejące wydarzenia, przygotowano wystawę książek o tematyce patriotycznej. Przedstawione publikacje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zarówno zaproszeni goście, jak i uczniowie chętnie je przeglądali.

Swą postawą i zainteresowaniem wszyscy uczestnicy wydarzenia dowiedli, jak ważna jest dla nich Ojczyzna, jej przyszłość i pragnienie, by Polska była zawsze wolna i piękna. Spotkanie na długi czas pozostanie w naszej pamięci. Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję ponownie świętować, porozmawiać i poznać jeszcze więcej faktów z minionych lat – mówi nauczycielka Małgorzata Orzeszek.

Na zakończenie p. dyrektor w imieniu społeczności szkolnej podziękowała paniom prelegentkom za cenną, historyczną prelekcję. Gorąco podziękowała wszystkim za przygotowanie, obecność, uwagę i udział w żywej lekcji historii. Podziękowania skierowała również do wszystkich gości, w tym Wójta gminy.

Nad. Małgorzata Orzeszek

Opr. Joanna Kudarewko